چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

روزنامه اخبار صنعت

روزنامه اخبار صنعت

صفحه اصلی روزنامه اخبار صنعت

روزنامه اخبار صنعت

مشخصات روزنامه اخبار صنعت

نوع کاغذزمان انتشارتعداد صفحاتعنوان صفحاتضمایمرتبه ارشادی
روزنامه ای
روزانه
16 صفحه
صنعت و معدن،بازار،فن آوری،انرژی، شهرستان،راه وشهر،گردشگری،شهری،ایران و جهان 
ندارد
جدول ضمائم 

پیشخوان روزنامه:

     سفارش آنلاین آگهی     تعرفه سفارش آگهی