چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

روزنامه ابتکار

روزنامه ابتکار

صفحه اصلی روزنامه ابتکار

روزنامه ابتکار

مشخصات روزنامه ابتکار

نوع کاغذزمان انتشارتعداد صفحاتعنوان صفحاتضمایمرتبه ارشادی
روزنامه ای
روزانه
16 صفحه
سیاست،جامعه و شهروندی، بازارسرمایه، تولید و تجارت، ایران زمین، درنگ، ادب و هنر، فرهنگ، گزارشگر، نفت و انرژی، حوادث، جهان ورزش، ایران و جهان، آخر 
ندارد
جدول ضمائم 

پیشخوان روزنامه:

خطایی رخ داد، که نشان دهندهٔ این است که خوراک کار نمی‌کند. دوباره تلاش کنید.

     سفارش آنلاین آگهی     تعرفه سفارش آگهی