تحول آفريني اقتصاد ديجيتال در انقلاب صنعتي چهارم

تحول آفريني اقتصاد ديجيتال در انقلاب صنعتي چهارم

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با تاکيد بر نقش فزاينده حوزه هاي مرتبط با ICT در توسعه اقتصاد ديجيتالي بر نقش گسترده حاکميت در حمايت و تقويت اين حوزه تاکيد کرد. محمدجواد آذري جهرمي در سومين کنفرانس تخصصي اينترنت اشيا با اشاره به فرصت يک ماهه رئيس جمهوري براي مشخص کردن شاخص هاي اقتصاد ديجيتال کشور تصريح کرد: در اقتصاد ديجيتال دو حوزه خدمات مبتني بر فناوري اطلاعات و همچنين صنعت بسيار مهم است. وي افزود: اتفاقاتي پيرامون اقتصاد ديجيتالي تحت عنوان انقلاب صنعتي چهارم در حال رخ دادن است که همه کشورها سعي مي کنند تا سهمي از اين اتفاق بزرگ داشته باشند. در اين راستا توجه ويژه و تلاش براي تبيين استراتژي هاي خودمان يکي از محورهايي است که حاکميت بايد به آن توجه کند.

تحول آفريني اقتصاد ديجيتال در انقلاب صنعتي چهارم
جهرمي با اشاره به اينکه انقلاب چهارم صنعتي درحال رخ دادن است، گفت: اقتصاددانان مطرح دنيا در اين باره صحبت کرده اند و برخلاف سه انقلاب صنعتي قبلي، انقلاب صنعتي چهارم در کمتر از ۱۰ سال رخ مي دهد و نقش هاي جديدي را باز مي آفريند تا شاهد بهبود شاخص هاي بهره وري باشيم. آذري جهرمي با اشاره به اينکه در انقلاب صنعتي چهارم ۸ تا ۹درصد مشاغل عناوين جديدي هستند که قبلا وجود نداشتند، اظهار کرد: به رغم بهبود بهره وري و با وجود رشد اقتصادي اما در بخش صنعت و کشاورزي با کاهش تقاضاي شغل مواجه هستيم که يعني در اين حوزه ها بايد تعديلاتي را انجام دهيم؛ درحالي که به خاطر موضوعات اجتماعي جلوي آن گرفته مي شود و تحول رخ نمي دهد. جهرمي با اشاره به ضرورت حفظ حيطه خصوصي اطلاعات شرکت ها گفت: حاکميت بايد در اين رابطه يکسري خطوط قرمز را مشخص کند. ما بايد کسب وکارهاي زير بخش فناوري اطلاعات را تقويت کنيم و همچنين در جذب سرمايه گذار و اتصال آنها به کسب وکارهاي بزرگ به آنها کمک کنيم.

منبع: دنياي اقتصاد

گردآوری‌شده توسط شبکه پذیرش آگهی

این مطلب را به اشتراک بگذار