چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

از آگهی مناقصه تا تنظیم قرارداد / آشنایی با شرایط مناقصه

از آگهی مناقصه تا تنظیم قرارداد / آشنایی با شرایط مناقصه

مناقصه نوعی رقابت برای خرید یا واگذاری فعالیتی در اختیار کارگزاران یا پیمانکاران متخصص می باشد تا هر پیمانکاری که بتواند قیمت اجرایی پایین تری را پیشنهاد بدهد، مجری فعالیت مذکور باشد. مناقصه از طریق آگهی مناقصه اطلاع رسانی می شود.

فرض کنید که یک نهاد دولتی و یا یک شرکت خصوصی قصد انجام فعالیت هایی را در بدنه ی اجرایی خود دارد. از ساخت و ساز گرفته تا اجرای امور جاری شرکت ها. وقتی قرار بر این باشد که نهاد مذکور بخواهد انجام آن فعالیت خاص را بر عهده ی شرکت‌های متخصص آن امور بگذارد، در مرحله ی اول باید بتواند به نوعی با شرکت های متخصص آن فعالیت ارتباط برقرار کرده، شرکت اصلح را شناسایی کند و از همه مهم تر بتواند هدف درون سازمانی خود را با کمترین هزینه ی ممکن اجرایی کند. مناقصه روش ساده ای است برای این گونه ارتباطات سازمانی با شرکت ها و پیمانکاران که از طریق آگهی مناقصه صورت می‌گیرد.

مناقصه چیست؟

در یک تعریف کلی مناقصه روشی است که از طریق آن نهادهای دولتی و خصوصی انجام امور جاری سازمان خود را از خرید کالا گرفته تا ساخت و ساز و یا خدمات به مسابقه می گذارد. به نوعی که هر شخص حقیقی و یا حقوقی که کمترین قیمت و یا مناسب ترین پیشنهاد را ارائه نماید، برنده ی مسابقه مناقصه خواهد شد.

در تعریفی که از مناقصه می شود، کاملاً مشخص است که مناقصه یک نوع رقابت برای به دست آوردن یک فعالیت اقتصادی می باشد. اما این رقابت برای آنکه شکل و شمایل رقابتی خود را داشته باشد، باید از شرایطی مانند: اصل آزادی در رقابت، اصل شایستگی داوطلبان، اصل مشخص بودن صاحب معامله، اصل داشتن تخصص، اصل حضور یک نهاد نظارتی برخوردار باشد. هر کدام از این اصل هایی که ذکر شد برای آنکه در مرحله ی اجرایی مناقصه دیده شوند، باید شرایط و قوانینی را رعایت کنند. آزادی در رقابت و شفافیت مالی و شایستگی در داوطلبان شرایطی است که می تواند از طریق یک آگهی مناقصه ایجاد شود.

در واقع قانون، انجام یک مناقصه را با شرط آگهی مناقصه در یک روزنامه ی کثیرالانتشار قبول خواهد کرد.. چرا که از ایجاد آزادی در رقابت و شرکت کردن داوطلبان شایسته در شرایط مناقصه اطمینان حاصل کرده باشد. از طرفی همراه با یک اطلاع رسانی عمومی در قالب آگهی مناقصه، هر گونه اتهام به تبانی و ترجیح دادن برخی از داوطلبان را بر دیگران از روند اجرای مناقصه دور نماید.

انواع مناقصه

مناقصه در حالت کلی به سه روش عمومی، محدود و اختیاری برگزار می شود.

  • مناقصه عمومی: این روش حالت کلی مناقصه است که در آن سازمان دولتی و یا خصوصی فعالیت مورد مناقصه را از طریق اعلان عمومی که همان آگهی مناقصه می باشد، بین عموم داوطلبان به مسابقه می گذارد.
  • مناقصه محدود: نوعی مناقصه که در آن با اثبات ادله ای، همراه با صلاحدید بالاترین مقام مناقصه گذار، به شکل محدود و در میان عده ی محدودی از داوطلبان مورد شناسایی قرار گرفته، با اعمال سایر تشریفات مناقصه توسط سازمان برگزار می شود.
  • مناقصه اختیاری: مانند نوع عمومی، همراه با آگهی مناقصه خواهد بود، اما در نهایت، انتخاب فرد برنده با در نظر گرفتن کمترین قیمت پیشنهادی، کاملاً اختیاری است.

به هر صورت در هر شرایط مناقصه ای که باید از طریق یک آگهی مناقصه مورد اطلاع رسانی قرار گیرد، نوع آن مناقصه، شرایط حاکم بر آن، نوع فعالیت، شرکت یا موسسه ی صاحب فعالیت و… باید به طوری دقیق و شفاف اطلاع رسانی شوند تا داوطلبان احتمالی که قصد شرکت در مناقصه را دارند، بتوانند در یک رقابت سالم و مطمئن با در نظر گرفتن کلیه ی جزئیات طرح، قیمت پیشنهادی خود را ارائه نمایند.

شرایط حاکم بر انتشار آگهی مناقصه

از آنجا که ورود به یک مناقصه باید همراه با اطلاع کافی از جزئیات مناقصه باشد تا بتوان به درستی و کاملا علمی و حساب‌شده قیمت گذاری کرد، درک درست آگهی‌مناقصه که می تواند اطلاعات اولیه را در اختیار داوطلبان بگذارد، بسیار مهم به نظر می رسد. آگهی مناقصه از آن جهت که می‌تواند به خوبی راهنمای ورود به شرایط مناقصه باشد، مورد توجه قرار می گیرد. تا جاییکه درک شرایط حاکم بر آن از الزامات ورود به یک مناقصه می باشد.

آگهی مناقصه چه زمانی منتشر می شود؟

نیاز به انجام فعالیتی خاص در سازمانی دولتی و یا خصوصی است که نهاد مذکور را الزام به برگزاری یک مناقصه خواهد نمود. اما از آنجا که زمان قرائت پاکت های پیشنهادی در مناقصه از قبل مشخص است و قانون، سازمان را مکلف به نشر آگهی‌مناقصه کرده است، این فرآیند به نوعی برگزار خواهد شد تا ظرف ده روز از انتشار آخرین آگهی در روزنامه ی کثیرالانتشار داوطلبان فرصت فرستادن پیشنهادات کتبی خود را داشته باشند.

الزامات قانونی حاکم بر انتشار آگهی مناقصه

  • آگهی مناقصه باید در روزنامه های کثیرالانتشار، آن هم برای دو نوبت و اگر قرار به نشر در روزنامه های محلی باشد در سه نوبت صورت گیرد.
  • بنا به تشخیص سازمان صاحب مناقصه، انتشار آگهی مناقصه می تواند در مکان هایی تعریف شده و یا دیگر رسانه های ارتباط جمعی نیز صورت گیرد.
  • در مواردی که بنا به تشخیص، نوع فعالیت مورد مناقصه ایجاب ‌کند، آگهی‌مناقصه در سطح بین المللی انتشار می یابد، که در این صورت وزارت امور خارجه نیز باید در جریان جزئیات این آگهی قرار گیرد.
  • انتخاب روزنامه ی کثیرالانتشار و یا محلی در اختیار صاحب مناقصه خواهد بود.

آگهی مناقصه را به چه صورت تنظیم می کنند؟

زمانی که قرار است خرید یا انجام فعالیتی توسط یک فرد حقیقی و یا حقوقی انجام پذیرد، مجری مناقصه، باید از قبل قیمت انجام فعالیت را مطرح کرده باشد، اطلاع رسانی دقیق از جزئیات و شرایط حاکم بر فعالیت مورد نظر نیز از الزامات می باشد.

در تنظیم آگهی مناقصه به گونه ای رفتار می کنند که چه از منظر قانونی و چه از منظر اجرایی تمامی اطلاعات منطقی و مورد نیاز در اختیار داوطلبان قرار گیرد. مواردی مانند: زمان اجرای فعالیت، نوع فعالیت، مکان مورد اجرا، صاحب کار و انتظارات خاصی که مورد نظر است.

ذکر جزئیات آگهی مناقصه

در کنار این موارد، ذکر جزئیاتی الزامی می باشد؛از جمله:

– مدت و نحوه ی تحویل خدمات و یا کالای مورد مناقصه به طوری که در صورت بروز تاخیر، بند خسارت تعریف شده و مقدار آن مشخص باشد.

– در آگهی‌مناقصه قید شود که مبلغ پیشنهادی را باید به چه صورتی اعلام نموده و در پاکت لاک و مهر شده ارسال شود. مبلغ مشخص شده باشد و یا اینکه به صورت درصد کسر یا اضافه نسبت به واحد بهای اعلام شده باشد.

– طبق قانون مدت قبول پیشنهاد کتبی از تاریخ نشر آگهی تا تاریخ مناقصه که در آگهی ذکر گردیده است، حداقل ده روز پس از انتشار آخرین آگهی خواهد بود. اگر صاحب مناقصه به هر دلیلی می‌خواهد زمان را افزایش دهد، باید آن را در آگهی مناقصه قید نماید.

– تعیین دقیق محل و نحوه ی تسلیم پیشنهاد

– تعیین میزان و نوع سپرده در مناقصه و چگونگی واریز آن

– اعلام سایر شرایط آگهی (مانند هزینه درج آگهی که بر عهده برنده مناقصه است.)

نحوه انتشار آگهی

آگهی دهنده می تواند با معرفی خود به صورت آشکار یا بدون معرفی خود و به صورت پنهان، اقدام به انتشار آگهی نماید. درصورت آشکار بودن، مناقصه گذار ابتدا خود را معرفی، سپس سایر موارد را ذکر می کند.

در صورتی که مناقصه گذار براساس قانون یا تمایل شخصی نخواهد خود رامعرفی کند، آگهی خود را به صورت ناشناس منتشر می کند.

برای سفارش انتشار آگهی‌مناقصه ، مناقصه گذار به یکی از کارگزاران درج و انتشار آگهی مراجعه کرده، نسبت به سفارش درج آگهی خود اقدام می نماید.

سایت  tarefeh.ir مرجع اطلاعات روزنامه های کشور است که می توان برای انتخاب روزنامه و آشنایی با نرخ ها و تعرفه های چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار و نشریات استانی، محلی و تخصصی و سایر اطلاعات مورد نیاز و سفارش آگهی به این سایت مراجعه کرد.

برای سفازش آگهی کلیک کنید

این مطلب را به اشتراک بگذار